MANABADI AUTHORS (ENGINEERING)

Maths

 • V.SREENIVASA REDDY
 • KISHORE KUMAR
 • M.SRINIVAS
 • A.V RAMANA MURTHY
 • V.SREENIVASA REDDY
 • K.RAM BABU
 • G.SRINIVAS RAO

Physics

 • KRISHAN BHARADWAJ
 • J.V.S SUBRAMANYAM
 • RAMESH KUMAR
 • J.RAJANI KANTH
 • VENKATA RAMANARAO
 • ROBINSON
 • SHESHADRINATH
 • K.VENKATA RAO
 • LIYAQATH BASHA
 • BHAGYA RAO

Chemistry

 • DR.HUQ
 • DR.T.C.NALLAPA
 • D.R.NATH
 • SHARADA
 • CH.NAGESHWARA RAO
 • SHIVAJI RAO
 • Y.POORNA RAO
 • KUBERA REDDY
 • SRINIVAS
 • VENU KUMAR

MANABADI Authors (Medical) - Botany

 • DR.SAIBABA.M.ARCOT
 • DR.KAILASHANATH SHARMA
 • DR.U.PRASAD
 • DR.SOMANATHAM
 • DR.G.V.RAO

MANABADI Authors (Medical) - Zoology

 • DR.KALYANSWAMY
 • DR.PRASAD
 • S.K.BASHA
 • T.S.K. RAJU
 • T.BALA KISHEN
 • DR.SATYANARYAN REDDY

To Start Online Model Exam
CLICK HERE