SRI PARAMJYOTHI EKATHVA SANGHA - TELUGU
Displaying All Yogi Vemana University RESULTS
To Get Yogi Vemana University Updates to your EmailClick Here
For Yogi Vemana University Question Papers, StudyMatterial, News Click Here
 • 31.7.2021 | Yogi Vemana University
 • Yogi Vemana University PG II/IV Sem Dec 2020 Revaluation Results
 • 24.7.2021 | Yogi Vemana University
 • Yogi Vemana University PG 3rd Sem March 2021 Exam Results
 • 24.7.2021 | Yogi Vemana University
 • Yogi Vemana University BP.Ed & DP.Ed 3rd Sem March 2021 Exam Results
 • 21.7.2021 | Yogi Vemana University
 • Yogi Vemana University BFA 2nd & 3rd Year Dec 2020 Exam Results
 • 9.7.2021 | Yogi Vemana University
 • YVU LLB (3 & 5 Years) RV Dec 2020 Exam Results
 • 23.6.2021 | Yogi Vemana University
 • YVU B.Tech & B.Tech (L.E) 2nd & 3rd Sem Nov 2020 Exam Results
 • 23.6.2021 | Yogi Vemana University
 • YVU PG 2nd & 4th Sem RV Dec 2020 Exam Results
 • 5.6.2021 | Yogi Vemana University
 • YVU PG 2nd Sem Jan 2021 Exam Results
 • 1.5.2021 | Yogi Vemana University
 • Yogi Vemana University UG 1st & 2nd Year-End Pattern RV Oct 2020 Results
 • 8.4.2021 | Yogi Vemana University
 • YVU PG 2nd Sem (Updated) Jan 2021 Exam Results
 • 29.3.2021 | Yogi Vemana University
 • YVU MCA 2nd & 4th Sem Dec 2020 Exam Results
 • 16.3.2021 | Yogi Vemana University
 • Yogi Vemana University MBA 2nd Sem Dec 2020 Exam Results
 • 10.3.2021 | Yogi Vemana University
 • Yogi Vemana University B.Tech 2nd Sem Nov 2020 Exam Results
 • 8.3.2021 | Yogi Vemana University
 • Yogi Vemana University UG Instant 2nd & 4th Sem Feb 2021 Exam Results
 • 27.2.2021 | Yogi Vemana University
 • Yogi Vemana University LLB (3 & 5 Years) 1st,6th & 10th Sem Dec 2020 Exam Results
 • 23.2.2021 | Yogi Vemana University
 • Yogi Vemana University M.Ed 2nd & 4th Sem Nov 2020 Exam Results
 • 23.2.2021 | Yogi Vemana University
 • YVU M.Ed 2nd & 4th Sem Nov 2020 Exam Results
 • 19.2.2021 | Yogi Vemana University
 • Yogi Vemana University B.Ed 2nd & 4th Sem Nov 2020 Exam Results
 • 10.2.2021 | Yogi Vemana University
 • Yogi Vemana University LLB (3 & 5 Years) 6th & 10th Sem Dec 2020 Exam Results
 • 4.2.2021 | Yogi Vemana University
 • Yogi Vemana University BP.Ed & DP.Ed 2nd Sem Dec 2020 Exam Results
 • 2.1.2021 | Yogi Vemana University
 • Yogi Vemana University UG (CBCS) Instant Dec 2020 Exam Results
 • 30.12.2020 | Yogi Vemana University
 • Yogi Vemana University UG 1st & 2nd Year (Year End Pattern) Oct 2020 Exam Results
 • 30.12.2020 | Yogi Vemana University
 • Yogi Vemana University UG (Year End Pattern) Sep 2020 Revaluation Results
 • 23.12.2020 | Yogi Vemana University
 • YVU UG 2nd & 4th Sem Reg & 6th Sem RV Sep/Oct 2020 Exam Results
 • 17.12.2020 | Yogi Vemana University
 • YVU B.P.Ed & D.P.Ed 4th Sem Nov 2020 Exam Results
 •