JNTU Kakinada B.Pharm 2nd Year 2nd Sem (R10,R13 & R16) Supply Nov 2018 Exam Results

Tags:jntu kakinada b.pharm 2nd year 2nd sem (r10,r13 & r16) supply nov 2018 exam results
To Download Click Here